Zwroty

Zwroty

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, konsument, który w Sklepie Internetowym Biżu_Leria zawarł Umowę sprzedaży może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wysyłki. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres mailowy: sklep@bizuleria.pl

2. Klient oświadcza, iż został poinformowany, że prawo do odstąpienia od umowy przysługuje mu wówczas gdy dostarczony do niego Towar nie był używany.

3. Sklep Biżu_Leria nie zwraca opłat za odesłanie Towaru.

4. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Ostąpienia od Umowy, zwróci Konsumentowi dokonane przez niego płatności za zwrócone produkty. Nie zwracamy kosztów wysyłki Towaru do Klienta.

5. Towar powinien być zwrócony na adres:

Biżu_Leria Aleksandra Józefiak, ul. św. Ambrożego 23, 83-032 Pszczółki.

Sklep nie będzie przyjmował oraz akceptował wysyłki od Klienta do Biżu_Leria za zaliczeniem pocztowym. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć paragon zakupu.

6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

7. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt do Sklepu Biżu_Leria, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.